Algemeen

Algemeen

Niels test

Een collectieve zorgverzekering sluit je af als groep, bijvoorbeeld via je werkgever, vereniging of ander (open) collectief. Veel zorgverzekeraars maken afspraken met deze groepen (ook wel collectieven) om hen een zorgverzekering tegen een aantrekkelijke premie en voor het collectief interessante voorwaarden aan te bieden. Verzekeraars kunnen deze korting bieden omdat via het collectief in één klap een grote groep klanten een verzekering afsluiten.

 

Op deze pagina vind je meer informatie over de (collectieve) zorgverzekering in het algemeen. Bekijk de voor- en nadelen, vergelijk de verschillende collectieve zorgverzekeringen in onze top 5 en bekijk hoe je een collectieve zorgverzekering kan afsluiten.

Top 5 collectieve zorgverzekeringen

In 2017 zijn de zorgpremies gemiddeld met €108,- gestegen: naar aanleiding van deze stijging kan het lonen de verschillende collectieve zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken om extra te besparen op je zorgverzekering. Welke zorgverzekeraars bieden de meest aantrekkelijke collectiviteitskorting?

 

Wij hebben de hoogte van de korting in samenhang met de verzekeringsvoorwaarden van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking is een top 5 collectieve zorgverzekeringen opgesteld: handig om in één oogopslag te kunnen zien bij welke verzekeraars een hoog percentage collectiviteitskorting wordt gegeven.

 

Bekijk hier de top 5 collectieve zorgverzekeringen

Aanvullende zorgverzekering

Niet alleen op je basiszorgverzekering, ook op eventuele aanvullende verzekeringen die je afsluit naast je basispakket kan je collectiviteitskorting krijgen. In dit artikel kan je meer lezen over de opbouw van collectieve aanvullende zorgverzekeringen, de dekking, premie en in hoeverre een acceptatieplicht voor deze verzekeringen kan gelden. 

 

Lees hier meer over de aanvullende zorgverzekering

Begrippenlijst

Verzekeringsvoorwaarden worden niet altijd even duidelijk geformuleerd en  ingewikkeld taalgebruik is niet ongewoon. Om deze reden hebben wij een handige begrippenlijst opgesteld met veelvoorkomende moeilijke terminologie.

 

Bekijk hier de begrippenlijst

Collectieve basiszorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkzaamheden verricht is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een basiszorgverzekering vergoed basale zorg zoals huisartsbezoeken, behandel- en verblijfskosten in het ziekenhuis en bepaalde medicatie. Bij bepaalde verzekeraars kan een polisvorm worden gekozen, bijvoorbeeld een budget- of restitutiepolis. De polisvorm bepaalt in hoeverre je keuzevrijheid hebt uit zorgverleners.

 

Lees hier meer over de collectieve basiszorgverzekering

Kortingen

Indien je ervoor kiest je basisverzekering af te sluiten via een collectief kan je extra korting krijgen op de premie van je basisverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekeringen. Deze korting geldt, indien van toepassing, voor het hele gezin. Een voordeel van het verzekeren via een collectiviteit is dat ook andere extra kortingen, bijvoorbeeld op de aanschaf van hulpmiddelen, worden gegeven.

 

Lees hier meer over de kortingen

Overstappen

Vanaf half november tot 1 januari is het ieder jaar mogelijk over te stappen van zorgverzekeraar. Je hebt vervolgens tot en met 31 januari van het volgende jaar de tijd om een nieuwe (collectieve) zorgverzekering af te sluiten. Er gelden bepaalde uitzonderingen op deze regel: bijvoorbeeld als je bij een nieuwe werkgever een nieuwe collectieve zorgverzekering afsluit.

 

Lees hier meer over het overstappen

Stappenplan afsluiten

Hoe vind ik een verzekeraar die collectiviteitskorting biedt voor het collectief waar ik deel van uit maak? En welke stappen dien ik te doorlopen om een zorgverzekering met collectiviteitskorting afsluiten? Dit stappenplan helpt je op weg!

 

Bekijk hier het stappenplan collectieve zorgverzekering afsluiten

Veelgestelde vragen

Regelmatig ontvangen wij vragen over de collectieve zorgverzekering. De meest gestelde vragen hebben wij gebundeld en ‘collectief’ beantwoord. Hoeveel korting kan je bijvoorbeeld krijgen via een collectieve zorgverzekering en via wat voor soort organisaties en verenigingen is dit mogelijk? Heeft een collectieve zorgverzekering nog andere voordelen?

 

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Veranderingen in de zorg 2017

Jaarlijks wordt de inhoud van het basispakket door de Nederlandse overheid vastgesteld. De inhoud van de Nederlandse basisverzekering, het eigen risico en de zorgtoeslag zijn onder meer zaken die aan verandering onderhevig zijn.

 

Bekijk hier de veranderingen in de zorg 2017

 

Veranderingen in de zorg 2015

In het jaar 2015 is een belangrijke hervorming in de langdurige zorg doorgevoerd. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat gehandicapten en ouderen zo lang dat mogelijk thuis woonachtig blijven. De AWBZ komt te vervallen en op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is niet langer de overheid, maar de gemeente verantwoordelijk voor deze zorgaanvragen.

 

Lees hier meer over de veranderingen in de zorg 2015

Voor- en nadelen

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekeringen heeft voor- en nadelen. Het meest in het oog springende voordeel van een collectieve zorgverzekering is de extra korting op je basis- en aanvullende zorgverzekering. Een nadeel is dat, als je bijvoorbeeld van werkgever wisselt en je collectiviteitskorting ontvangt via deze baan, deze korting ook vervalt.

 

Bekijk hier de voor- en nadelen

Wijzigingen langdurige zorg

In 2015 zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de regeling van langdurige zorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verviel en de zorgtaken zijn bij Nederlandse gemeenten en zorgverzekeraars ondergebracht. In dit artikel kan je zien bij welke instanties je tegenwoordig terecht kan met bepaalde zorgvragen.

 

Bekijk hier de wijzigingen langdurige zorg