Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is mogelijk om een collectieve verzekering af te sluiten voor je werknemers voor als ze arbeidsongeschikt raken. Op deze pagina vind je veel informatie over een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je krijgt tijdens het lezen van deze pagina onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Wat is de dekking van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Welke factoren hebben invloed op de premie van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Welke verzekeraars bieden een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wat is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je kunt jouw werknemers collectief verzekeren voor de financiële gevolgen in het geval dat je werknemers arbeidsongeschikt worden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bepaald bedrag uit ter aanvulling op de vervolguitkering die de werknemers ontvangen van de overheid. Een AOW-uitkering is namelijk een stuk lager dan het laatst verdiende loon van uw werknemers. Over het algemeen zal een verzekeraar van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een bepaald bedrag uitkeren, waardoor jouw werknemers tot zeventig procent van hun laatstverdiende loon ontvangen. Verzekeraars bieden verschillende variaties aan van dekkingen en kijken hierbij naar het percentage van ongeschiktheid van de werknemers.

Wat is de dekking van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?

1. 80% arbeidsongeschikt
Werknemers die meer dan tachtig procent arbeidsongeschikt raken krijgen een redelijk percentage van hun laatstverdiende loon van de overheid. En kunnen in veel gevallen geen aanspraak doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verzekeraar. Dit hangt af van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2. Tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt
Het is voor deze groep mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen van een verzekeraar, waardoor de uitkering van jouw verzekeraar wordt verhoogd tot zeventig procent van het laatstverdiende loon. Als de werknemer nog wel voor een deel kan werken en een inkomen kan ontvangen, zijn er twee mogelijkheden: de verzekeraar neemt dit inkomen wel of niet mee in de berekening van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit hangt af van de dekking van de verzekering.

3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als je werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt, dan krijgt deze werknemer van de overheid geen uitkering. Door een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten is het toch mogelijk dat deze werknemer een uitkering ontvangt. Of er een bedrag wordt uitgekeerd en hoe hoog dit bedrag zal zijn voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geworden, hangt ook af van de dekking van de verzekering.

Welke factoren hebben invloed op de hoogte van de premie?

 • De leeftijd van de werknemers;
 • Welke dekkingsvariatie je hebt gekozen;
 • Het soort arbeid dat jouw werknemers uitvoeren;
 • Het salaris van jouw werknemers;
 • Het aantal werknemers dat je organisatie heeft.

Bij welke verzekeraars kun je een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

 • Avero Achmea;
 • CMC Collectief;
 • De Amersfoortse;
 • Delta Lloyd;
 • OHRA;
 • Reaal.