Begrippenlijst

Begrippenlijst over collectieve zorgverzekeringen

Aanvullende zorgverzekering

Met een aanvullende zorgverzekering kun je de zorg verzekeren die niet door de basisverzekering gedekt wordt. Het nemen van een aanvullende verzekering is niet verplicht. Voorbeelden hiervan zijn fysiotherapie, medicijnen en tandheelkunde. Verzekeraars zijn niet verplicht om je aan te nemen voor een aanvullende verzekering.

Acceptatieplicht

Verzekeraars zijn verplicht je aan te nemen voor een basisverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering geldt deze acceptatieplicht niet en mogen verzekeraars personen weigeren.

Basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering is wettelijk vastgesteld. De inhoud hiervan wordt ieder jaar door de overheid bepaald. Onder deze basisdekking valt bijvoorbeeld:

  • Zorg van huisartsen;
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar;
  • Verblijf in het ziekenhuis.

Basispremie

De basispremie is de premie die je betaalt voor het basispakket. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks de kosten van de zorg. Op dit bedrag baseren zorgverzekeraars vervolgens hun basispremie. Deze basispremie kan per verzekeraar verschillen.

Collectiviteitskorting

De collectiviteitskorting die je kunt krijgen met een collectieve zorgverzekering kan oplopen tot 10 procent. Dit percentage is vastgelegd door de overheid. Gemiddeld bedraagt de collectieve korting 7 procent.

Collectieve zorgverzekering

Wanneer je met een groep mensen een zorgverzekering afsluit kun je korting krijgen op je zorgpremie. Je kan bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering afsluiten via werkgevers, belangenorganisaties, sportverenigingen of open collectief.

Gecombineerde polis

Dit is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Dit houdt in dat bij de ene zorgaanbieder de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar zal gaan (natura) en bij de andere moet je de kosten zelf voorschieten (restitutie).

Gecontracteerde zorg

Verzekeraars kunnen afspraken maken met zorgaanbieders over de kwaliteit van zorg. Wanneer je met een naturapolis naar een zorgaanbieder gaat die geen contract heeft met de verzekeraar, kun je een lagere of geen vergoeding krijgen.

Naturapolis

Bij een naturapolis hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt met bepaalde zorgaanbieders. De zorgkosten die je maakt bij deze aanbieders worden direct door jouw zorgverzekaar betaald. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Deze organisatie is de landelijke toezichthouder op de zorgverzekeringsmarkt. De NZa controleert of er door verzekeraars juiste informatie gegeven wordt en dat de Zorgverzekeringswet nageleefd wordt.

Open collectief

Een open collectief is een organisatie die met verschillende verzekeraars een collectief contract heeft afgesloten. Door je aan te sluiten bij een open collectief kun je profiteren van collectiviteitskorting en toch zelf kiezen bij welke verzekeraar je de verzekering wilt afsluiten.

Overstappen zorgverzekering

Ieder jaar van half november tot eind december is het mogelijk om je zorgverzekering op te zeggen en over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wij hebben speciaal een tabel goedkoopste collectieve zorgverzekeringen samengesteld.

Premie

De premie is het totaalbedrag dat je maandelijks voor je zorgverzekering betaalt. Dit bedrag bestaat uit de basispremie en eventueel een premie voor aanvullende pakketten.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis heb je vrijheid om een zorgaanbieder te kiezen. Je moet dan wel zelf de rekening voorschieten en bij de verzekeraar declareren.

Verplicht eigen risico

Wanneer je zorg ontvangt moet je eerst zelf een deel betalen. Dit bedrag is het verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar door de overheid bepaald. Deze regel geldt niet voor alle zorg, voor bijvoorbeeld de huisarts en verloskundige zorg hoef je geen eigen risico te betalen.

Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk om het verplicht eigen risico vrijwillig te verhogen. Hoe hoger jouw vrijwillig eigen risico is, hoe lager jouw maandelijkse basispremie is.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om mensen met lagere inkomens te ondersteunen in het betalen van de zorgkosten. Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Zorgverzekeringswet Deze wet stelt dat alle Nederlanders verplicht zijn om vanaf hun 18e een zorgverzekering te hebben. Ook is er via deze wet bepaald dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben.