Collectief verzekeren via

Collectief verzekeren via…

Je kan via diverse collectieven in aanmerking komen voor collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Deze collectieven, zoals je (sport)vereniging, vakbond of universiteit, kunnen op basis van afspraken die ze hebben gemaakt met bepaalde zorgverzekeraars extra korting geven op de premie van je zorgverzekering. In onderstaand overzicht kan je vinden via welke collectieven je zoal in aanmerking kan komen voor collectiviteitskorting.

Alle collectieve zorgverzekeringen

Gemeenten

In veel Nederlandse plaatsen kan je via de gemeente een zorgverzekering afsluiten. Of je in aanmerking komt voor deze verzekering, is afhankelijk van je inkomen. De verzekering is in het leven geroepen voor mensen met lage inkomens (110-120% van het minimuminkomen). Naast het basispakket kan je ook kiezen voor een aanvullende (tandarts)verzekering. Je dient de verzekering zelf aan te vragen en de aanvraag van de benodigde documentatie te voorzien. Lees meer over collectief verzekeren via de gemeente.

Werkgever

Veel werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid zich collectief te verzekeren via collectieve afspraken met bepaalde zorgverzekeraars. Zo kunnen werknemers korting krijgen op de premie van zowel de basis- als aanvullende zorgverzekering. Het voordeel van de gemaakte collectieve afspraken is dat de aangeboden zorg kan worden afgestemd op de aard van de werkzaamheden. Het is eventueel ook mogelijk het gezin collectief mee te verzekeren. Lees meer over collectief verzekeren via de werkgever.

Patiëntenverenigingen

Indien je lid bent van een patiëntenvereniging, als chronisch zieke of betrokken familielid of professional, is het goed mogelijk dat je collectiviteitskorting kan krijgen op je zorgverzekering. Hoeveel korting je precies kan krijgen op je zorgverzekering, is afhankelijk van de afspraken tussen de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraar. In de regel ligt de korting gemiddeld rond de 7%. Veel verzekeraars bieden bovendien een vergoeding voor de lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging. Lees meer over collectief verzekeren via patiëntenverenigingen

Verenigingen

Diverse verenigingen bieden hun leden de mogelijkheid bij een bepaalde zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten met collectiviteitskorting. Je kan hierbij denken aan uiteenlopende verenigingen, zoals sport-, studenten- of ouderenverenigingen. De hoogte van de korting is onder meer afhankelijk van de afspraken die je vereniging heeft gemaakt met de betreffende zorgverzekeraar. In de meeste gevallen ligt de korting rond de 7%. Lees meer over collectief verzekeren via verenigingen.

Vakbonden

Werknemers kunnen ervoor kiezen zich te verenigen in een vakbond. Een vakbond maakt zich sterk voor de belangen van zijn leden in bijvoorbeeld cao-onderhandelingen. Een ander bijkomend voordeel is dat je als werknemer via het vakbondslidmaatschap bij bepaalde verzekeraars collectiviteitskorting kan krijgen. De grootste vakbonden in Nederland zijn de FNV en de CNV. Naast deze overkoepelende bonden zijn er ook kleinere vakbonden die zich richten op bijvoorbeeld studenten of musici. De korting die je kan krijgen ligt gemiddeld rond de 7%. Lees meer over collectief verzekeren via vakbonden.

Commerciële organisaties

Een andere manier om te besparen op je zorgverzekering is het afsluiten van een collectieve zorgverzekering bij een commerciële organisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een collectieve verzekering af te sluiten via de Rabobank of via de vergelijkingswebsite Independer. De korting is afhankelijk van de collectieve afspraken die de commerciële organisaties met verzekeraars hebben gemaakt. De gemiddelde korting die je kan krijgen ligt tussen de 5-10%. Lees meer over collectief verzekeren via commerciële organisaties.

Kortingspas

Bij een kortingspas kan je denken aan een echt pasje waarmee je bepaalde kortingen kan krijgen, zoals de CJP-pas of de Rotterdampas. Het heeft echter ook betrekking op een bepaald lidmaatschap of werknemerschap bij aangesloten organisaties, zoals het Nederlandse Rode Kruis of Openbaar Belang. Met deze ‘kortingspas’ kan je dus collectiviteitskorting krijgen op je zorgverzekering. Je kan gemiddeld 5% korting krijgen op je basisverzekering en 10% korting op een eventuele aanvullende verzekering. Lees meer over collectief verzekeren via een kortingspas.

Open collectief

Een andere manier om collectiviteitskorting te krijgen op je zorgverzekering is je aan te sluiten bij een open collectief. Dat zijn organisaties die zich als bemiddelaar inzetten om korting te krijgen voor groepen consumenten bij diverse verzekeraars. Het grote voordeel van een open collectief is dat je meer keuzemogelijkheden hebt uit verschillende verzekeraars. De korting kan oplopen tot zo’n 10%. Lees meer over collectief verzekeren via een open collectief.