Via de gemeente

Collectief via de gemeente

De basiszorgverzekering vergoedt de meest gebruikelijke medische zorg, zoals de huisarts en een bezoek aan het ziekenhuis. Overige medische kosten worden niet of alleen beperkt gedekt. Veel mensen sluiten hiervoor een aanvullende zorgverzekering af. Wanneer je een laag inkomen hebt zijn deze extra vaste lasten echter vaak net te veel om te dragen. De meeste gemeenten van Nederland bieden voor deze groep een speciale collectieve zorgverzekering met premievoordelen. Deze verzekering is echter niet voor iedereen geschikt.

Top 5 Collectieve zorgverzekering

Gemeentelijk collectief

In bijna alle plaatsen in Nederland is het mogelijk voor inwoners om een verzekeringspakket bij de gemeente af te sluiten. Je kunt dan het verplichte basispakket plus een aanvullende zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Je profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt daarnaast vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie.

Inkomensafhankelijk

De meeste gemeenten stellen deze collectieve verzekering alleen beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen en weinig eigen vermogen. Meestal is dit een (gezamenlijk) inkomen van 110 of 120 procent van het minimuminkomen. Je moet van te voren dus bij je gemeente informeren of je in aanmerking komt voor de collectiviteit. Personen met een bijstandsuitkering komen bijna altijd in aanmerking. De collectieve gemeenteverzekering is echter niet bedoeld voor studenten met studiefinanciering. Het aanvragen van deze verzekering moet je echter altijd zelf doen!

Voor- en nadelen verzekering

Het afsluiten van een zorgverzekering via de gemeente heeft een aantal voordelen:

 • Je krijgt collectiviteitskorting;
 • Kinderen tot 18 jaar zijn altijd gratis meeverzekerd;
 • Er geldt geen medische selectie;
 • Rekeningen gaan direct naar de verzekeraar en je hoeft niets voor te schieten.

Er zijn echter ook een aantal nadelen:

 • Je hebt geen keuze voor een aanvullend pakket, er is vaak maar één optie;
 • Het aanvullende pakket is vaak zeer uitgebreid en daarom duur;
 • Je hebt geen keuze voor een verzekeraar;
 • Je moet meestal het eigen risico in termijnen voorschieten, dit krijg je later terug wanneer je het niet gebruikt.

Het kan dus zo zijn dat een ander collectief beter bij jou past of dat een losse zorgverzekering voordeliger voor jou is. Deze verzekeringen bieden ook vaak kortingen. Het is vooral belangrijk om te controleren of de dekking van de zorgverzekering wel bij jou past.

Dekking

Het gemeentelijk collectief biedt altijd een basiszorgverzekering. Daarnaast is het vaak mogelijk om te kiezen voor een aanvullend pakket en/of een aanvullende tandartsverzekering. Een aantal voorbeelden van grote verzekeraars die speciale gemeentepakketten aanbieden zijn:

De gemeente heeft meestal een contract afgesloten met één of meerdere zorgverzekeraars. Je moet dan dus verplicht voor deze verzekeraar kiezen om onderdeel te kunnen zijn van collectief.

Aanvragen collectieve zorgverzekering

Bij het aanvragen van de verzekering wordt er vaak gevraagd naar de volgende documentatie:

 • Loonstrookje of uitkeringsspecificatie;
 • Actueel afschriftbewijs van een maand;
 • Actueel bewijs van vermogen of schulden;
 • Voorlopige aanslag Belastingdienst;
 • Kopie van de huidige zorgpolis.

Het aanvragen van de zorgverzekering kan meestal online, via een formulier of via de gemeentelijke Balie. Het afsluiten gaat altijd via de gemeente en niet via de zorgverzekeraar. Je moet je altijd voor 1 januari van een kalenderjaar aanmelden bij het collectief.

Betaling eigen risico

Bij de meeste gemeentelijke collectieve zorgverzekeringen is een speciale regeling voor de betaling van het verplicht eigen risico opgenomen. De betaling kan op drie manieren gebeuren:

 • Wanneer je kosten maakt voor het eigen risico, kan je dit via een betalingsregeling gespreid betalen.
 • Je betaalt iedere maand een bepaald bedrag voor het eigen risico. Hiervan betaalt de zorgverzekeraar je rekeningen. Aan het eind van het jaar krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
 • De gemeente heeft het eigen risico afgekocht, je betaalt dus niets.

De meeste gemeentelijke verzekeringen maken gebruik van de regeling dat je als verzekerde iedere maand een bedrag aan eigen risico moet betalen. Houd er dus rekening mee dat je ook wanneer je geen zorg gebruikt dit eigen risico maandelijks moet voorschieten.