Via patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Als chronisch zieke patiënt ben je misschien lid van een patiëntenvereniging. Dan is het bij een groot aantal Nederlandse verzekeraars mogelijk in aanmerking te komen voor collectiviteitskorting. Doordat veel patiëntenverenigingen afspraken hebben gemaakt met bepaalde verzekeraars over een collectieve verzekering, kan je korting krijgen op de basispremie van je zorgverzekering.

Wat is een patiëntenvereniging?

Een patiëntenvereniging wordt opgericht voor chronisch zieken. Je kan hierbij denken aan mensen die leiden aan een bepaalde ziekte of aandoening, zoals reuma. Ook zijn er meer overkoepelende patiëntenverenigingen die zich sterk maken voor verschillende koepels van patiëntenorganisaties, zoals de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). Niet alleen patiënten zelf, maar ook mantelzorgers, kinderen van patiënten en betrokken professionals kunnen lid worden. De verenigingen hebben als doel lotgenoten met elkaar in contact te laten komen, de aangesloten leden van informatie te voorzien en de belangen van de leden te behartigen. Dit doen zij bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op het beleid in de gezondheidszorg ten behoeve van de leden. Ook zetten veel verenigingen zich in voor de stimulatie van wetenschappelijk onderzoek naar de betreffende ziekte of aandoening.

Hoeveel korting kan je krijgen op je zorgverzekering?

Collectiviteitskorting kan betrekking hebben op de basispremie van je zorgverzekering maar ook op aanvullende pakketten. De hoogte van de korting is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Bij welke verzekeraar je precies verzekerd bent;
  • De patiëntenvereniging waarbij je bent aangesloten;
  • Of het een basis- of aanvullende verzekering betreft;

Je kan gemiddeld 7% collectiviteitskorting krijgen op je basispremie. Deze kan oplopen tot zo’n 10% bij lidmaatschap van bepaalde verenigingen. Indien je ook voor bepaalde aanvullende pakketten collectiviteitskorting kan krijgen, ligt dit percentage gemiddeld rond de 10%. Veel zorgverzekeraars hanteren een collectiviteitszoeker. Je kan op die wijze eenvoudig het collectiviteitsnummer van je vereniging of gewoon de naam invullen om te kijken hoeveel collectiviteitskorting je op basis van je lidmaatschap precies kan krijgen.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Aan het lidmaatschap van een patiëntenvereniging zijn natuurlijk kosten verbonden in de vorm van contributie. Deze kosten worden bij bepaalde zorgverzekeraars vergoed indien je een aanvullende verzekering bij hen afsluit. Hieronder volgt een klein overzicht van verzekeraars die deze kosten vergoeden en tot op welke hoogte.

Menzis

Menzis biedt je de keuze uit een tweetal aanvullende pakketten die de contributie van je patiëntenvereniging voor vergoeding in aanmerking laten komen. Ook deze pakketten zijn meeromvattend en vergoeden bijvoorbeeld ook zaken als anticonceptie of fysiotherapie.

  • Pakket: ExtraVerzorgd 2 en 3
  • Dekkingsgraad: 100% dekking
  • Maximale jaarlijkse vergoeding: €50,-

Univé ZEKUR

Univé ZEKUR heeft in zijn Extra Zeker Zorg pakket een eenmalige vergoeding voor de contributie van je patiëntenvereniging.

  • Pakket: Extra Zeker Zorg
  • Dekkingsgraad: 100% dekking
  • Maximale jaarlijkse vergoeding: €25 eenmalig