Via je vereniging

Collectiviteitskorting via je vereniging

Wist je dat je via het lidmaatschap van je vereniging in bepaalde gevallen collectiviteitskorting kan krijgen op je zorgverzekering? Of het nu je sportvereniging of studentenvereniging betreft, het is de moeite waard even te controleren of je in aanmerking komt voor extra korting op je premie.

Hoe weet ik of ik voor korting in aanmerking kom?

Je kan natuurlijk bij je eigen vereniging informeren naar de kortingsmogelijkheden. Indien jouw vereniging bepaalde collectieve afspraken heeft gemaakt met een verzekeraar, zal de vereniging vaak zijn leden daar ook wel op attenderen. Een andere manier om erachter te komen of je voor collectiviteitskorting in aanmerking komt, is op de website van de verzekeraar die je op het oog hebt kijken naar de kortingsmogelijkheden. Bepaalde verzekeraars hebben bijvoorbeeld een dropdown menu met de verenigingen en organisaties waarmee zij collectieve afspraken hebben gemaakt. Een groot deel van de verzekeraars maakt echter gebruik van een collectiviteitszoeker. In deze zoekmachine voer je de naam of het collectiviteitsnummer van je vereniging in. Je kan dan gelijk zien of je collectiviteitskorting kan krijgen.

Via welke verenigingen kan ik extra korting krijgen en hoeveel?

Er is een veelheid aan verenigingen die je extra korting kunnen opleveren bij het afsluiten van je zorgverzekering, zowel op je basis- als aanvullende verzekering. Handig, want veel mensen zijn vaak toch al lid van een bepaalde vereniging omdat ze daar bijvoorbeeld sporten. Hoeveel korting je precies kan krijgen is afhankelijk van de afspraken die je vereniging heeft gemaakt met bepaalde verzekeraars. We bespreken een aantal soorten verenigingen categoriaal.

Sportverenigingen

Zoals eerder aangestipt, kan het zijn dat jouw sportvereniging of sportclub collectiviteitsafspraken heeft gemaakt met een zorgverzekeraar. Denk hierbij aan je voetbal- handbal- of hardloopvereniging. De korting die je kan krijgen ligt gemiddeld rond de 7%. Ook landelijke verenigingen geven je vaak recht op korting, bijvoorbeeld Badminton Nederland, KNRB (Koninklijke Nederlandse Roeibond) of de Judobond Nederland.

Studentenverenigingen

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk via je studentenvereniging korting te krijgen op de premie van je zorgverzekering. Dit geldt voor zowel studie- als studentenverenigingen. Bij de verzekeraar Pro Life krijg je als je lid van IFES Nederland (studentenvereniging voor Christelijke studenten)  korting op je basis- en aanvullende zorgverzekering.

Ouderenverenigingen

Ook via ouderenverenigingen bestaan er mogelijkheden collectiviteitskorting te ontvangen op de zorgverzekering. Een voorbeeld ter verduidelijking: via de verzekeraar Zilveren Kruis krijg je, indien je lid bent van NBvON (Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland) korting op de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Overige verenigingen

Het is niet doenlijk een uitputtende lijst te geven met verenigingen die aan hun leden bepaalde collectiviteitskorting bieden. Ook verenigingen voor bijvoorbeeld woningbezitters, zoals Vereniging Eigen Huis of voor museumliefhebbers, zoals de Museumvereniging, bieden hun leden korting bij bepaalde verzekeraars. Het is dus altijd de moeite waard om even te controleren of je via je vereniging collectiviteitskorting op je zorgverzekering kan krijgen.