Via de werkgever

Collectief via de werkgever

De meeste werkgevers bieden de mogelijkheid aan hun werknemers om zich collectief te verzekeren. Een collectieve zorgverzekering heeft als voordeel voor werknemers dat ze tot tien procent korting kunnen krijgen op hun zorgpremie.Een werkgever kan kiezen uit vele verzekeraars die collectieve zorgverzekeringen aanbieden. Voor een werkgever heeft een collectieve zorgverzekering o.a. als voordeel dat de werknemers specifieke zorg kunnen krijgen afgestemd op de werkzaamheden die ze verrichten, waardoor werknemers sneller aan het werk kunnen gaan bij ziekte. Op deze pagina vind je veel informatie over een collectieve zorgverzekering via de werkgever. Er is hierin onderscheid gemaakt tussen informatie voor werknemers en voor werkgevers.

Top 5 Collectieve zorgverzekering

Uitleg collectieve zorgverzekering voor werknemers

Als werknemer kun je contact opnemen met je werkgever over de mogelijkheden om je collectief te verzekeren via jouw werkgever. Niet alle werkgevers bieden deze mogelijkheid en wanneer de mogelijk er wel is, dan kan de werkgever aangeven welke pakketten je precies kunt afsluiten met korting.

Voordelen voor werknemers

  • Korting op basisverzekering Een collectieve zorgverzekering via je werkgever heeft als grote voordeel dat je een korting kan krijgen op de verzekeringspremie van de basisverzekering. De korting kan oplopen tot tien procent.
  • Korting op aanvullende verzekering Ook is het mogelijk om een korting te krijgen op aanvullende verzekeringen of dat je werkgever een deel van de kosten van jouw aanvullende zorgverzekering voor zijn rekening neemt.
  • Zorg aansluitend op uw werkzaamheden Daarnaast biedt een zorgverzekeraar waar jouw werkgever afspraken mee heeft gemaakt vaak snelle en specifieke zorg afgestemd op de werkzaamheden die je uitvoert.

Collectieve zorgverzekering voor het gezin

Veel werkgevers en verzekeraars bieden de mogelijkheid om ook je gezin collectief mee te verzekeren. Dit kun je bij jouw werkgever navragen.

Collectieve zorgverzekering na uw pensioen

Werkgevers kunnen de mogelijkheid bieden dat je collectief verzekerd blijft na jouw pensioen. Dit kun je bij jouw werkgever navragen.

Wisselen van werkgever

Als je van werkgever wisselt zijn er twee mogelijkheden.

  • De collectieve zorgverzekering wordt omgezet naar een individuele zorgverzekering. Je bent dan echter wel verplicht om tot het einde van het jaar bij dezelfde zorgverzekeraar te blijven waar jouw werkgever afspraken mee heeft gemaakt.
  • Als je voor een andere werkgever gaat werken die ook een collectieve zorgverzekering heeft afgesloten is het mogelijk om te wisselen van verzekeraar. HIerdoor kun je direct weer een goedkope collectieve zorgverzekering afsluiten bij de verzekeraar waar jouw nieuwe werkgever afspraken mee heeft gemaakt.

Uitleg collectieve zorgverzekering voor werkgevers

Bestaat jouw bedrijf uit twee mensen of meer, dan kun je al een collectieve zorgverzekering afsluiten.

Vrije keuze
Je bent als werkgever niet verplicht om een collectieve zorgverzekering af te sluiten voor je werknemers. Daarnaast heb je als werkgever de vrije keuze met welke zorgverzekeraar je afspraken maakt over de collectieve zorgverzekering voor jouw werknemers.

Voordelen werkgever

  • De organisatie wordt aantrekkelijk voor (nieuwe) werknemers Het werken bij de organisatie wordt aantrekkelijker als je een goede collectieve zorgverzekering kunt aanbieden.
  • Werknemers zijn minder of korter ziek Doordat de werknemers zorgpreventie en snelle en goede zorg wordt aangeboden passend bij de werkzaamheden, zullen de werknemers minder of korter ziek zijn.
  • Minder administratieve rompslomp Doordat je één contactpersoon bij de verzekeraar hebt, brengt dit minder administratieve rompslomp met zich mee.