Collectief pensioen

Collectief pensioen

Het is mogelijk om als ondernemer een collectieve pensioentegeling aan te bieden aan je personeel. Het maakt niet uit of je nu slechts een handvol werknemers of honderden werknemers hebt. Ben je als werkgever op zoek naar meer informatie over het afsluiten van een collectief pensioen voor jouw personeel? Kijk dan op deze pagina om antwoord te krijgen op alle vragen rondom deze optie.

De pensioenuitkering

Een ouderdomspensioen is een uitkering voor je werknemers die ze ontvangen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Naast een uitkering bij ouderdom is het ook mogelijk dat een werknemer een pensioenuitkering krijgt als hij/zij arbeidsongeschikt raakt. Een andere mogelijkheid is dat nabestaanden bij een sterfgeval van een werknemer een pensioenuitkering krijgen.

Wat is een collectief pensioen?

Enkel wanneer dit formeel opgetekend staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ben je als werkgever verplicht om een pensioenregeling te bieden aan je werknemers. Er zijn twee pensioenregelingen die voor werkgevers van belang zijn, namelijk:

  • De beschikbare premieregeling: hierbij wordt door de werkgever bepaald hoe hoog de vaste pensioenpremie is voor alle werknemers. Hoe hoog het uiteindelijke pensioen is, hangt af van hoeveel de premies opgeleverd hebben. De werknemer weet dus niet vooraf hoeveel pensioen hij/zij zal ontvangen.
  • De salaris/diensttijdregeling: er wordt bij het bepalen van het pensioen uitgegaan van het gemiddelde salaris van een individuele werknemer en rekening gehouden met salarisstijging. De werknemer weet daardoor hoeveel het uiteindelijke pensioen op de bepaalde datum zal zijn.

Welke pensioenregeling je met jouw bedrijf aanbiedt is afhankelijk van een persoonlijke keuze die gemaakt wordt. De kosten van een pensioenregeling zijn daarnaast nog afhankelijk van de keuzes je maakt qua garanties voor de werknemers.

Welke soorten pensioenfondsen of verzekeringen bestaan er?

Afhankelijk van de grote van je onderneming zijn er een aantal mogelijkheden zoals:

1) Pensioen voor de gehele bedrijfstak
Dit is een pensioenfonds voor de werknemers van een totale bedrijfstak.

2) Pensioen voor een onderneming
Dit is een pensioenfonds voor de werknemers van een geheel bedrijf. Dit gebeurt vaak bij grote organisaties.

3) Collectief pensioen bij een verzekeraar
Werkgevers kunnen collectieve afspraken maken met een verzekeraar over de pensioenen van hun werknemers.

Welke andere vormen van pensioenen kan een werknemer ontvangen?

Je werknemer kan naast een collectief pensioen via de werkgever nog twee andere pensioenen ontvangen, namelijk:

1) Algemene Ouderdomswet
Dit is een uitkering die door de overheid wordt vastgesteld. Deze uitkering ontvangt de werknemer als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

2) Aanvullend pensioen
De werknemers hebben zelf ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen af te sluiten.

Welke voordelen heeft het afsluiten van een collectief pensioen?

Je biedt als werkgever met een uitgebreide pensioenregeling aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

  • De meeste verzekeraars bieden online een up-to-date overzicht van de pensioenen per werknemer.
  • Het is meestal makkelijk om online aanpassingen door te geven aan de verzekeraar.
  • Belastingvoordeel. Het is mogelijk dat je als werkgever de voorziening voor een pensioen inhoudt van het loon van de werknemers. Waardoor zowel de werknemers als de werkgever minder belasting hoeven af te dragen. Het aanbieden van pensioenregelingen door werkgevers wordt gesimuleerd door de overheid. Het is daarom mogelijk gemaakt om de pensioenpremies fiscaal af te trekken.

Welke verzekeraars bieden een collectief pensioenverzekering aan?

  • Zwitserleven
  • Centraal Beheer
  • Delta Lloyd
  • OHRA
  • Nationale Nederlanden