Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Steeds meer arbeidsovereenkomsten stellen werkgevers verplicht om een ongevallenverzekering aan te bieden aan hun werkgevers. Ook wanneer het niet verplicht is, is het een goede arbeidsvoorwaarde om te hebben. Als werkgever, stichting, vereniging of onderwijsinstelling is het mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten voor de werknemers, leden, studenten of scholieren. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over een collectieve ongevallenverzekering.

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Een collectieve ongevallenverzekering biedt een bepaalde vergoeding wanneer een werknemer door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Deze vergoeding is dan voor de werknemer zelf of in het geval van een sterfgeval voor de nabestaanden. Je kunt zelf bepalen hoe uitgebreid je de collectieve ongevallenverzekering maakt. Er bestaan namelijk een tweetal soorten verzekeringen: 1. De werknemers, leerlingen, studenten of leden zijn alleen verzekerd op het werk, school of clubhuis. 2. Uw werknemers of leden zijn altijd verzekerd dus ook op weg naar werk of thuis.

Welke dekking biedt een collectieve ongevallenverzekering?

De dekking van een collectieve ongevallenverzekering verschilt per verzekeraar en hangt af van jouw keuzes. Over het algemeen gelden er de volgende regels:

  • Hoogte van uitkering bij letsel: De hoogte van de uitkering bij een bepaald letsel kan per verzekeraar verschillen. Dit is vaak een percentage van het vooraf afgesproken bedrag. Deze percentages zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden van een verzekeraar.
  • Termijn van uitkering: De termijn waarop de verzekeraar een bedrag uitkeert als iemand letsel heeft opgelopen verschilt per verzekeraar. Het is goed om dit bij een verzekeraar na te vragen of op te zoeken in de polisvoorwaarden. Maak hier duidelijke afspraken over.
  • Vervangende medewerkers: een bijdrage in de onkosten van het werven en inwerken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers.

De dekking is meestal geldig voor alle vaste werknemers, maar ook voor stagiaires en tijdelijke plaatsingen via het UWV.

Wat is de hoogte van de premie?

Hoe hoog de premie is, is voor een groot deel afhankelijk van de keuzes die jij maakt.Hieronder staan een tweetal factoren die de hoogte van de premie beïnvloeden. Het bedrag wordt meestal in één keer uitgekeerd door de verzekeraar.

  • Uit te keren bedrag: Meestal kun je van te voren bepalen hoe hoog het bedrag is dat wordt uitgekeerd. Dit heeft invloed op de hoogte van de premie die je moet betalen.
  • Het soort werk: De hoogte van de premie hangt af van het soort werk dat de werknemers doen en van wat voor soort organisatie je hebt. Als het werk gepaard gaat met hogere risico’s, dan zal de premie ook hoger zijn.

Hoe hoog is de uitkering?

Meestal wordt er van tevoren met een verzekeraar afgesproken wat de hoogte is van het bedrag dat in het geval dat iemand komt te overlijden of blijvend invalide raakt wordt uitgekeerd. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Uitkering op basis van salaris: de vergoeding wordt opgebouwd vanuit een bepaald percentage van het jaarloon van de werknemer.
  • Uitkering van een vast bedrag: de vergoeding staat voor iedere werknemer vast en is een vooraf bepaald bedrag.

Veel werknemers kiezen ervoor om een hoge vergoeding vast te laten leggen voor blijvende invaliditeit, omdat de gevolgen voor de werknemer dan vaak financieel groter zijn.