Disclaimer

Disclaimer

Door het gebruik van Collectievezorgverzekering.nl ga je akkoord met de opgestelde regels met betrekking tot deze disclaimer en het privacybeleid.

Content en aansprakelijkheid

Het is niet mogelijk om Collectievezorgverzekering.nl aansprakelijk te stellen voor eventuele foutieve of niet-actuele informatie op de website. Ook eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van de informatie valt niet onder de verantwoording van Collectievezorgverzekering.nl. De bezoeker is zelf toerekenbaar voor gemaakte keuzes en beslissingen. Collectievezorgverzekering.nl aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid die voortkomt uit onbereikbaarheid of programmatuur van de website. De informatie met betrekking tot zorgverzekeringen dient actueel en zo volledig mogelijk te zijn. Collectievezorgverzekering.nl behoudt dan ook het recht om de gepresenteerde informatie op ieder moment te wijzigen. Hier hoeft geen melding van gemaakt te worden.

Informatie van derden

Collectievezorgverzekering.nl werkt in bepaalde gevallen samen met derde partijen. Zo kunnen er op pagina`s externe links naar andere websites geplaatst zijn. Wij hebben geen controle over de content op deze websites en het is daarom niet mogelijk om ons verantwoordelijk te stellen voor informatie gepresenteerd op deze websites. Ook voor diensten uitgevoerd door deze partijen is Collectievezorgverzekering.nl niet aansprakelijk. Wij proberen de externe websites waarmee wij samenwerken echter altijd zo goed mogelijk in de gaten te houden en te controleren. De informatie gepresenteerd in de vergelijkers op deze website worden met de grootste zorg samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten die kunnen voorkomen in deze vergelijkers. Mocht je een fout tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs als dit via de contactinformatie gemeld wordt.

Copyright

De inhoud van Collectievezorgverzekering.nl is met de grote zorg door ons samengesteld en de auteursrechten van de gehele inhoud is dan ook van ons. Het betreft hierbij gegevens, teksten, afbeeldingen en combinaties van deze punten. Al deze informatie mag niet zonder toestemming gekopieerd worden. Enkel wanneer er specifiek op de website staat aangegeven dat informatie gedeeld mag worden of wanneer er schriftelijke toestemming is, dan is dit toegestaan.