Over ons

Over collectievezorgverzekering.nl

De verzekeringswereld is onoverzichtelijk en gecompliceerd en deze website is opgericht om hier meer duidelijkheid in te scheppen. Collectievezorgverzekering.nl is een onafhankelijke website die consumenten de mogelijkheid biedt om op een eerlijke manier informatie te vergaren over verzekeringen en om verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

De collectieve zorgverzekeringen zijn vergeleken op basis van premie, dekking, voorwaarden en klantenservice. Op basis daarvan is een top5 samengesteld.

Naast de vergelijker biedt Collectievezorgverzekering.nl uitgebreide achtergrondinformatie die met zorg door de medewerkers is samengesteld. Zo kan je eenvoudig en op een openlijke wijze de juiste zorgverzekering vinden.

Collectievezorgverzekering.nl geen onderdeel van zorgverzekeraar.

Er is dus geen directe relatie of financieel belang met een speler op de verzekeringsmarkt. Er wordt op deze website enkel doorverwezen naar zorgverzekeraars die met het oog op collectiviteitskorting en dekking interessant zijn.

Eventuele advertentie-inkomsten die vergaard worden via deze website worden ingezet om de website te verbeteren.

Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen door een mail te sturen naar info@collectievezorgverzekering.nl of contact op te nemen via ons contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk een antwoord sturen. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer onvolledige of foutieve informatie die je tegenkomt doorgegeven wordt.

Namens het team van, Collectievezorgverzekering.nl