Overstappen

Overstappen collectieve zorgverzekering

Het is één keer per jaar mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Rond eind november stuurt je huidige zorgverzekeraar je een polis toe met daarin de nieuwe tarieven voor het komende jaar. Je dient voor 1 januari de huidige zorgverzekering op te zeggen (meestal schriftelijk). Als je je zorgverzekering op tijd hebt opgezegd, dan heb je de tijd om tot 1 februari een collectieve zorgverzekering bij een nieuwe verzekeraar af te sluiten. Deze gaat dan wel op 1 januari officieel in. Dus je zal ook de maand januari premie moeten betalen aan je nieuwe zorgverzekeraar. Bekijk hier onze pagina Collectieve zorgverzekering vergelijken

Te laat met afsluiten?

Wees er vroeg bij met het opzeggen van je zorgverzekering. Rond de feestdagen in december wordt er ook niet volgens de reguliere regels post verzonden en het kan daarom langer duren voordat de brief aankomt. Wanneer je je huidige zorgverzekering niet hebt opgezegd binnen het geldende termijn, dan zit je helaas nog een jaar aan deze verzekering vast. Heb je hem wel opgezegd maar ben je te laat met het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering? Dan bestaat er de kans op een boete.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen wat betreft het tussentijds overstappen. In een aantal situaties is dit toegestaan. Bij onderstaande gevallen is het mogelijk om tussentijds over te stappen naar een andere verzekeraar.

  • De verzekeraar verandert de voorwaarden
  • Je gaat in Nederland wonen na een verblijf in het buitenland
  • Je woont in het buitenland maar betaalt belasting in Nederland
  • Je bent onverzekerd maar wel verzekeringsplichtig
  • Je treedt uit dienst als militair
  • Je sluit bij een nieuwe werkgever een collectieve verzekering af.

Wisselen van werkgever

Wanneer je bij je huidige werkgever collectief bent verzekerd en je wisselt van baan, dan wordt je zorgverzekering omgezet in een individuele polis. Dit betekent dat je de premiekorting kwijt bent. Het is echter wel mogelijk om bij je nieuwe werkgever weer een collectieve zorgverzekering af te sluiten, je hebt dan de mogelijkheid om je oude collectieve zorgverzekering bij je vorige werkgever stop te zetten. Wanneer je over wilt gaan van een collectieve zorgverzekering naar een individuele zorgverzekering, dan moet je de gebruikelijke overstap regels volgen. Ook dit kan dus maar een keer per jaar.

Praktijkvoorbeeld

Een mevrouw heeft een collectieve verzekering bij haar werkgever. In april 2017 heeft zij een andere baan gekregen. Om deze reden kan zij niet meer gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. Haar verzekering loopt wel door, maar ze heeft geen recht meer op de collectieve premiekorting. Ze kan dan per 1 januari 2018 haar verzekering opzeggen. Het kan soms per werkgever verschillen wat de mogelijkheden zijn wat betreft de collectieve zorgverzekering na het overstappen naar een nieuwe werkgever. Informeer daarom bij je oude en nieuwe werkgever en bij de zorgverzekeraar naar de gevolgen van veranderen van werkgever.