Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Iedereen die woont dan wel werkt in Nederland moet verplicht een basiszorgverzekering afsluiten. Ook als je een bijstandsuitkering ontvangt, ben je niet automatisch verzekerd en zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering. Het afsluiten van een zorgverzekering is duur en als je leeft van een bijstandsuitkering moet je al elk dubbeltje omdraaien. Daarom komen veel Nederlandse gemeenten mensen met lage inkomens tegemoet door een zorgverzekering met extra collectiviteitskorting aan te bieden.

Collectief verzekeren via je gemeente

Indien je een bijstandsuitkering ontvangt, is elke besparing op de vaste lasten meer dan welkom. Veel gemeenten hebben in samenwerking met verschillende zorgverzekeraars collectieve zorgverzekeringen voor mensen met lage inkomens in het leven geroepen. Deze collectieve verzekering kan zowel voor je basis- als aanvullende verzekering worden afgesloten. De collectieve verzekering kan niet zomaar door iedereen worden afgesloten. Zoals eerder aangestipt is de verzekering speciaal in het leven geroepen voor mensen met lage inkomens. Wanneer kom je in aanmerking voor zo’n gemeentelijke collectieve zorgverzekering?

Voorwaarden

Of je in aanmerking komt voor een collectieve zorgverzekering via je gemeente, is dus afhankelijk van je inkomen. Je dient bovendien in de regel aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • Je dient ingeschreven te staan in de gemeente waar je de collectieve verzekering afsluit, oftewel daar te wonen.
  • De verzekering is bedoeld voor mensen die 110%-120% van de bijstandsnorm verdienen, afhankelijk van je gemeente. Bij sommige gemeenten is dit percentage zelfs 130%.
  • Je eigen vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag. Een voorbeeld: om in aanmerking te komen mag je eigen vermogen niet de €5.685 overstijgen (als alleenstaande).

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is afhankelijk van je leeftijd en je leefsituatie:

  • Indien je tussen de 18 en 20 jaar bent, is de bijstandsnorm voor een alleenstaande €243,52 (2018) per maand exclusief vakantiegeld.
  • Indien je tussen de 21 en 67 bent is de bijstandsnorm voor een alleenstaande €986,52 (2018) per maand exclusief vakantiegeld.

Dat betekent dat indien je niet meer dan 110%-120% van deze bedragen verdient, je in aanmerking komt voor een goedkopere collectieve zorgverzekering bij je gemeente.

Vergoeding (aanvullende vergoedingen)

De collectieve basisverzekering vergoedt alle nodige basiszorg. De aanvullende verzekering bevat bij veel gemeenten meerdere aanvullende vergoedingen tegen een lagere premie, zoals tandartskosten, fysiotherapie of de aanschaf van brillen of lenzen. Welke zaken er precies worden vergoed, is afhankelijk van het aanvullende pakket die de gemeente in samenwerking met de zorgverzekeraar heeft samengesteld. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden en vraag naar de polisvoorwaarden.

Andere voordelen

Bij bepaalde gemeenten is je eigen risico en eigen bijdrage ook meeverzekerd. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten die binnen de dekking van je basisverzekering vallen, maar voor eigen rekening komen. In 2018 is het eigen risico vastgesteld op €385,-. Bij sommige gemeentelijke collectieve verzekeringen is dat bedrag dus meeverzekerd. Dat betekent dat je niet de eerste €385,- aan zorgkosten zelf hoeft te betalen. De eigen bijdrage geldt voor bepaalde zorg, bijvoorbeeld sommige medicijnen. Deze worden bij bepaalde gemeentelijke collectieve verzekering ook tot op zekere hoogte vergoed. Daarnaast geven bepaalde gemeenten een bedrag ter tegemoetkoming in de kosten van je aanvullende verzekering, dit bedrag ligt gemiddeld rond de €100.

Welke gegevens heb ik nodig om de aanvraag in te dienen?

Welke voordelen heeft het afsluiten van een collectieve verzekering via de gemeente? En welke gegevens heb ik nodig bij de aanvraag? Lees hier meer over collectief verzekeren via de gemeente.