Veranderingen zorg 2015

Veranderingen zorg 2015

Het kabinet zal ook in 2015 weer een aantal wijzigingen doorvoeren rondom de zorgverzekering die gevolgen hebben voor alle Nederlanders. Al deze plannen zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Op deze pagina vind je een handig overzicht van de veranderingen die nu al bekend zijn, zoals de stijging van de premie en het eigen risico.

Zorgpremie stijgt

De voorspelling is dat de zorgpremie in 2019 ongeveer € 100,- zal stijgen. Op jaarbasis kost de basiszorgverzekering dan gemiddeld € 1.211,- per persoon. Deze stijging komt doordat de zorgverzekeraars volgend jaar meer kosten moeten maken met betrekking tot langdurige zorg. Hoeveel de zorgpremie uiteindelijk echt gaan kosten is afhankelijk van de prijs die de zorgverzekeraar voor jou polis hanteert. De exacte prijzen worden namelijk door de zorgverzekeraar zelf bepaalt. Half november zullen de meeste premies bekend zijn gemaakt. Voor werkgevers, gepensioneerden en zelfstandigen wordt zorg juist iets voordeliger. Zij hoeven in 2015 0,65 procent minder inkomensafhankelijke bijdrage af te dragen. Dit percentage wordt verlaagd naar 4,85 procent.

Eigen risico omhoog

Bijna alle zorg uit het basispakket valt onder het eigen risico, alleen zorg zoals huisartsconsulten worden hiervan uitgesloten. Doordat de kosten voor zorg ieder jaar stijgen, past de overheid hier ook steeds het eigen risico op aan. Volgend jaar zal dit eigen risico dus weer iets hoger liggen. Dit jaar is het eigen risico nog € 360,- maar in 2015 zal dit € 375,- zijn. Je kunt hier naar wens nog een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- aan toevoegen.

Dekking basispakket aangepast

Belangrijk om te weten wanneer je een zorgverzekering afsluit is wat er allemaal vergoed wordt door de basiszorgverzekering. Het kabinet voert ten opzichte van 2014 een aantal veranderingen door, waaronder:

  • Wijkverpleging wordt toegevoegd aan het basispakket en valt net als de huisarts niet onder het eigen risico
  • Orgaandonoren krijgen reiskostenvergoeding van hun eigen zorgverzekeraar en hoeven hiervoor geen eigen risico te betalen
  • Dyslexiezorg wordt uit het basispakket geschrapt
  • Kind- en jeugdpsychologie wordt niet meer vergoed vanuit de basiszorgverzekering
  • De eigen bijdrage voor kraamzorg gaat omhoog

Net zoals in voorgaande jaren zullen de dekkingen die niet meer door het basispakket vergoed worden door de zorgverzekeraars gedekt gaan worden via aanvullende pakketten.

Hervorming langdurige zorg

Het kabinet gaat grote veranderingen doorvoeren rondom de langdurige zorg. Dit wordt gedaan omdat de kosten van deze zorg al jaren hoog oplopen. Dankzij de nieuwe regelingen moeten gehandicapten en ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar wat gaat er precies gebeuren? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die nu alle langdurige zorg regelt komt te vervallen. De lichte zorgaanvragen die hieruit voorkomen worden opgevangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van deze Wmo is vanaf 2015 in handen van de gemeenten in plaats van de overheid. De rest van de langdurige zorg wordt straks verzorgd en betaald door de zorgverzekeraars. De betalingen uit het persoonsgebonden budget (pgb) aan zorgverleners komen daarnaast in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgtoeslag

Het systeem met zorgtoeslag zoals het nu bestaat blijft ook volgend jaar intact. Er vinden wel wat veranderingen plaats met betrekking tot de hoogte van de zorgtoeslag. Lage inkomens worden door middel van een hogere zorgtoeslag bijgestaan in de stijgende zorgpremie. De inkomensgrens om recht te hebben op zorgtoeslag verandert niet, maar hogere inkomens zullen in verhouding wel minder zorgtoeslag gaan ontvangen. Hoeveel de zorgtoeslag precies zal zijn volgend jaar is nog niet duidelijk. Dit wordt pas bekendgemaakt wanneer precies duidelijk is welke premies zorgverzekeraars voor hun pakketten gaan vragen. Wil je zo min mogelijk zorgpremie betalen? Kijk dan eens op onze paginacollectieve zorgverzekering vergelijken