Veranderingen zorg 2016

Veranderingen zorg 2016

Prinsjesdag schept jaarlijks duidelijkheid over alle veranderingen die ons te wachten staan met betrekking tot de zorgverzekering. Wat gaat er in 2016 allemaal veranderen? Er is het afgelopen jaar al behoorlijk gespeculeerd over de mogelijke wijzigingen, met name de omstreden voorgenomen beperking van de vrije artsenkeuze stond sterk in de belangstelling. Benieuwd wat er allemaal gaat veranderen? Wij geven je in dit artikel een handig overzicht.

De zorgpremie gaat stijgen

Hoewel de definitieve hoogte van de zorgpremies rond half november pas bekend zullen zijn, kan op basis van een schatting van het Ministerie van Volksgezondheid voorspeld worden dat in 2016 de te betalen premie voor je zorgverzekering met ongeveer €85,- op jaarbasis zal stijgen. Dit is het gevolg van een algehele stijging van de zorguitgaven. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar en hangt onder meer af van het soort polis dat wordt aangeboden en eventuele (collectiviteits-)kortingen. De definitieve hoogte van de premies dienen hoe dan ook voor 19 november 2016 door alle zorgverzekeraars bekend te worden gemaakt.

De zorgtoeslag stijgt

Het komende jaar krijgen Nederlanders  €83,- per jaar zorgtoeslag. Hoe wordt de hoogte van de zorgtoeslag bepaald? De hoogte is afhankelijk van je inkomen (inkomenseis) en de hoeveelheid opgespaard geld op je bankrekening. De hoogte van je zorgtoeslag is afhankelijk van deze factoren.

Het eigen risico gaat omhoog

Op het moment dat je zorgkosten maakt (met uitzondering van bepaalde basiszorg zoals huisartsenzorg) komt een deel van deze zorgkosten eenmalig voor eigen rekening. Dit wordt het eigen risico genoemd. Vorig jaar (2015) was het eigen risico €375,-. Dit jaar (2016) zal het eigen risico met een €10,- stijgen, wat betekent dat het verplicht eigen risico €385,- bedraagt.

Dekking in het basispakket aangepast

Het basispakket is jaarlijks in meer of mindere mate aan veranderingen onderhevig. Een greep uit de veranderingen:

  • In 2016 blijft kraamzorg gedekt in het basispakket van je zorgverzekering. Je dient hiervoor nog wel een eigen bijdrage te betalen;
  • Er zijn plannen voor een variabele basisverzekering (Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit idee neergelegd bij het Zorginstituut Nederland). Op het moment dat je als patiënt een behandeling ondergaat die aanslaat, ook al valt deze behandeling niet standaard onder de vergoeding van je basispakket, kan deze behandeling toch voor vergoeding in aanmerking komen. Deze verandering is echter nog niet definitief;
  • Wel definitief is de vergoeding van de behandelingen ondergaan bij een sportarts.

Vrije artsenkeuze blijft bestaan

Een omstreden voornemen gaat uiteindelijk niet door: het beperken van de vrije artsenkeuze bij de zogenaamde budgetpolissen. Het voorstel, in het leven geroepen door Minister Schippers van Volksgezondheid, heeft het niet gehaald bij de Eerste Kamer. Het voorstel zou met name verzekerden met een budgetpolis raken: verzekerden met een dergelijke polis krijgen zorg bij andere dan gecontracteerde zorgverleners in de regel maar deels vergoed. Het voorstel zou bewerkstelligen dat zorgverzekeraars helemaal niet meer verplicht zijn nog een deel van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgverleners te vergoeden. Dit voorstel had de vrije artsenkeuze derhalve enorm kunnen beperken. De hevige kritiek geuit op dit voornemen heeft Minister Schippers doen besluiten een aangepast voorstel in te dienen. Dit voorstel beïnvloed de vrije artsenkeuze uiteindelijk maar weinig. Indien dit voorstel wordt aangenomen, veranderen de volgende zaken:

  • Bij het uitvoeren van de behandelingen krijgen zorgverleners een grotere autonomie om de behandeling naar eigen inzicht vorm te geven;
  • Indien bepaalde zorginstellingen gaan fuseren, zal op deze samensmelting extra scherp toezicht worden gehouden: de patiëntbelangen staan daarbij voorop.
  • Kies je voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je in 2016, afhankelijk van de gekozen verzekeraar en zorgverzekering, korting op je eigen risico.

Besparen op je zorgverzekering in 2016? Werp dan eens een snelle blik op onze top 5 goedkoopste zorgverzekeringen, vergeleken op prijs, dekking en service.