Veranderingen zorg 2017

Veranderingen collectieve zorgverzekering 2017

In 2017 is er weer het een en ander veranderd aan de zorgverzekering. Deze veranderingen worden bepaald door de overheid en ieder jaar officieel bekend gemaakt door Koning Willem Alexander tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Dit jaar is bekend geworden dat de inhoud van de basiszorgverzekering zal worden uitgebreid met diverse dekkingen. In dit artikel vind je meer informatie over de ontwikkelingen rondom de (collectieve) zorgverzekering: de zorgpremies, de zorgtoeslag, de hoogte van het eigen risico en andere belangrijke veranderingen.

Belangrijkste veranderingen op een rij

  • Zorgtoeslag: deze is met maximaal €6,- per maand gestegen (€83,- per maand in 2016 naar €88,- in 2017, afhankelijk van je inkomen en spaargeld)
  • Eigen risico: het eigen risico verandert in 2017 niet ten opzichte van het jaar 2016: deze blijft vastgesteld op €385,- op jaarbasis
  • Zorgpremies: in 2017 stijgen de zorgpremies gemiddeld met €108,- op jaarbasis. Je gaat ongeveer €9,- per maand meer betalen voor je zorgverzekering
  • Basispakket: de inhoud van het basispakket wordt uitgebreid. De uitbreidingen lees je hieronder.

Basispakket collectieve zorgverzekering 2017

In het basispakket van de collectieve zorgverzekering tref je dekking van basale zorgvormen aan, zoals huisartsbezoeken, ziekenhuisopname en ambulancevervoer. In 2017 is de dekking van het basispakket uitgebreid met de volgende zaken:

  • Fysiotherapie voor patiënten met etalagebenen wordt vanaf 2017 volledig vergoed (37 behandelingen per jaar)
  • Medisch noodzakelijke plastische chirurgie in de vorm van borstprothesen voor (trans)vrouwen zonder borstgroei wordt volledig vergoed. Ook medische noodzakelijke bovenooglidcorrecties en circumcisies komen voor vergoeding in aanmerking
  • Kunsttanden voor jongeren tot 23 jaar: het gaat om snij- of hoektanden die door een groeigebrek of ongeval niet zijn gegroeid of verloren gegaan.
  • Vergoeding kortdurende verblijven in zorginstellingen
  • Vergoeding medisch noodzakelijke besnijdenis

Eigen risico 2017

Het eigen risico, zorgkosten die eerst voor eigen rekening komen voor een groot deel van alle zorg uit je basiszorgverzekering, is in 2017 (€385,-) gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2016. Het eigen risico kan bij het grootste deel van de zorgverzekeraars vrijwillig worden verhoogd met maximaal €500,-. Omdat je zelf meer risico draagt, krijg je korting op de zorgpremie.

Zorgpremies 2017

De zorgpremies zijn in 2017 gestegen met gemiddeld €7,- tot €10,- per maand. Dit is meer dan de initiële schatting van het kabinet dat de zorgpremies met €3,50 per maand zouden stijgen. Benieuwd hoeveel jij kan besparen op je zorgverzekering? En welke zorgverzekeraar het meeste collectiviteitskorting geeft op de zorgverzekering?

 

Vergelijk hier zelf de top 5 collectieve zorgverzekeringen en stap direct over!

Zorgtoeslag 2017

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de zorgkosten voor lagere inkomensgroepen. In 2017 is de zorgtoeslag gestegen. Je kan maximaal €88,- per maand aan zorgtoeslag ontvangen, €6,- per maand meer dan in 2016.