Veranderingen zorg 2018

Veranderingen collectieve zorgverzekering 2018

De zorgverzekering en het zorgstelsel zijn jaarlijks onderhevig aan verandering. Tijdens Prinsjesdag worden de veranderingen voor het komende zorgjaar bekend gemaakt. Hieruit blijkt onder meer dat in 2018 de dekking van het basispakket verder wordt uitgebreid. Daarnaast zal dit artikel ingaan op de zorgpremie, eigen risico, zorgtoeslag en overige belangrijke veranderingen wat betreft de collectieve zorgverzekering in 2018.

Alle belangrijke veranderingen in het kort

  • Eigen risico 2018: deze blijft gelijk met een verplicht eigen risico van €385,-
  • Zorgtoeslag: deze zal naar verwachting met gemiddeld €6,- per maand extra stijgen voor de lage inkomensgroepen
  • Zorgpremie: de zorgpremie stijgt met gemiddeld €25,80 per jaar
  • Basiszorgverzekering: deze wordt uitgebreid, lees de details hieronder.

Basiszorgverzekering collectieve zorgverzekering 2018

Wat verandert er in 2018 in het basispakket van de zorgverzekering? Net als in 2017, komen er verschillende vergoedingen bij voor specifieke behandelingen. Ook worden een aantal nieuwe medicijnen toegevoegd. Het gaat om de volgende nieuwe vergoedingen:

  • Geneeskundige zorg (hulp bij het nemen van medicijnen of dagelijkse verzorging) voor minderjarigen
  • Vergoeding zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten die voor immuuntherapie worden behandeld
  • Vergoeding 12 behandelsessies bij de oefen- of fysiotherapeut voor knie- en heupgewricht artrosepatiënten
  • Vergoeding nieuwe medicijnen om onder meer hepatitis C, darmverstoppingen of borstkanker te behandelen

Eigen risico 2018

Het eigen risico is een gedeelte van de zorgkosten uit de basisverzekering die voor eigen rekening komt. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico. Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico van €385,-. Deze is onveranderd gebleven ten opzichte van het jaar 2017.

Premie zorgverzekering 2018

De premies van de zorgverzekering worden door zorgverzekeraars uiterlijk 12 november bekend gemaakt. Het leek erop dat de zorgpremie in 2018 flink zou gaan stijgen, met zo’n €6 per maand. Na bekendmaking van alle zorgpremies stijgt deze gemiddeld met €2,13 per maand, dat komt neer op ongeveer €26,- per jaar wat bijzonder meevalt gezien de verwachte stijging van €72,- dit jaar. De lagere premie komt mede door de inzet van reserves door zorgverzekeraars om de hoogte van de premie enigszins te drukken. Bekijk de top 5 collectieve zorgverzekeringen om te bepalen hoeveel jij in 2018 kan besparen.

Zorgtoeslag 2018

De zorgtoeslag 2018 wordt door de Belastingdienst bekend gemaakt op de toeslagenpagina op de website. Op dit moment is duidelijk dat de zorgtoeslag in 2018 zal stijgen met zo’n €6,- per maand voor alleenstaanden. Dat betekent dat je gemiddeld €72,- meer zorgtoeslag per jaar kan ontvangen. Benieuwd voor hoeveel zorgtoeslag je precies in aanmerking kan komen? Om de zorgtoeslag voor je eigen situatie te berekenen kan je terecht op de website van de Belastingdienst, onderdeel toeslagen.