Collectieve ziekteverzuimverzekering

Collectieve ziekteverzuimverzekering

Ziekte van medewerkers kan voor veel onkosten zorgen waar jij als ondernemer voor op moet draaien. Door een collectieve ziekteverzuimverzekering af te sluiten kun jij je als werkgever verzekeren voor de financiële gevolgen als je werknemers langdurig ziek zijn. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over een collectieve ziekteverzuimverzekering.

Wat is een collectieve ziekteverzuimverzekering?

Zieke werknemers kunnen op een aantal vlakken voor onkosten zorgen. Zo zijn er werktaken die niet uitgevoerd worden of die door tijdelijke werknemers overgenomen moeten worden. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om minimaal twee jaar lang loon door te betalen. Hoe lang deze periode is staat vastgelegd in de CAO. Dit is in het begin meestal zeventig procent van het totale loon. Verder zijn er nog andere lasten bij ziekte van het personeel die je als werkgever moet dragen en ben je verplicht om vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zaken door te voeren om ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Met een collectieve ziekteverzuimverzekering kun jij je verzekeren voor al deze onkosten lasten. Meestal wordt een collectieve ziekteverzuimverzekering aangeboden in combinatie met andere diensten die te maken hebben met arbeidsomstandigheden van het personeel.

Wat beïnvloedt de premie van een collectieve ziekteverzuimverzekering?

Er is geen eenduidige prijs voor alle collectieve ziekteverzuimverzekeringen. Er zijn een aantal zaken die invloed hebben op de premie die je dient te betalen voor een collectieve ziekteverzuimverzekering. Deze zaken zijn onder andere:

  • Het eigen risico dat je kiest;
  • De historie van ziekteverzuim binnen je organisatie;
  • De leeftijden van uw werknemers;
  • Het soort werkzaamheden dat het personeel doet;
  • Het soort collectieve ziekteverzuimverzekering dat je kiest.

De premie wordt verder jaarlijks of maandelijks aangepast aan de hand van de meest recente cijfers van ziekteverzuim in de organisatie. Voor meer informatie over de exacte prijs en samenstelling van een ziekteverzuimverzekering kun je terecht bij een verzekeringsadviseur of contact opnemen met een verzekeraar.

Wat is het eigen risico van een collectieve ziekteverzuimverzekering?

Het eigen risico van een collectieve ziekteverzuimverzekering verschilt per verzekeraar of kun je zelf als werkgever kiezen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager je premie over het algemeen is. Over het algemeen zijn er twee vormen van eigen risico bij een ziekteverzuimverzekering:

  • Wachtdagen (conventioneel): je ontvangt pas na een bepaalde periode van ziekte van je werknemer een bedrag van de verzekeraar als vergoeding. Deze vorm komt het meest voor bij kleine ondernemingen en is meestal gebaseerd op individuele ziektegevallen;
  • Geldbedrag (stop-loss): het eigen risico is een deel van het loon van je werknemer dat je bij ziekte van je werknemer zelf dient te betalen. Dit is vooral geschikt voor grote ondernemingen en geldt voor alle ziektegevallen.

Welke verzekeraars bieden een collectieve ziekteverzuimverzekering?

Hieronder vind je een overzicht van een aantal grote verzekeraars die een collectieve ziekteverzuimverzekering aanbieden. Zoals eerder gezegd bieden verzekeraars vaak een ziekteverzuimverzekering aan in combinatie met andere diensten gerelateerd aan arbeidsomstandigheden van het personeel.